Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Văn bản Iso

Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã

Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

QĐ Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

QĐ Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC NUÔI CON NUÔI TRONG NƯỚC

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC NUÔI CON NUÔI TRONG NƯỚC

QUY TRINH ĐĂNG KÝ NUÔI CON NUÔI TRONG NƯỚC

QUY TRINH ĐĂNG KÝ NUÔI CON NUÔI TRONG NƯỚC

Kế hoạch triển khai hệ thống quản lý chất lượng 2019

Kế hoạch triển khai hệ thống quản lý chất lượng 2019

Chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng năm 2019

Chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng năm 2019

Báo cáo đánh giá thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2018

Báo cáo đánh giá thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2018
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

7/16/2020 8:44:32 PM

 
 
 
Thiết kế website        
 
^ Về đầu trang