Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Văn bản chỉ đạo CCHC

Thông báo kết luận cuộc họp đánh giá kết quả làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Ninh Thọ tháng 8 năm 2020

Thông báo kết luận cuộc họp đánh giá kết quả làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Ninh Thọ tháng 8 năm 2020

QĐ Công bố danh mục thủ tục hành chính cho phép nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến phí, thực hiện bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà

QĐ Công bố danh mục thủ tục hành chính cho phép nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến phí, thực hiện bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà

Thông báo kết luận cuộc họp đánh giá kết quả làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Ninh Thọ tháng 7 năm 2020

Thông báo kết luận cuộc họp đánh giá kết quả làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Ninh Thọ tháng 7 năm 2020

Thông báo kết luận cuộc họp đánh giá kết quả làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Ninh Thọ tháng 6 năm 2020

Thông báo kết luận cuộc họp đánh giá kết quả làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Ninh Thọ tháng 6 năm 2020

Thông báo kết luận cuộc họp đánh giá kết quả làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Ninh Thọ tháng 5 năm 2020

Thông báo kết luận cuộc họp đánh giá kết quả làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Ninh Thọ tháng 5 năm 2020

Kế hoạch nâng cao chỉ số CCHC và Chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của UBND xã Ninh Thọ năm 2020

Kế hoạch nâng cao chỉ số CCHC và Chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của UBND xã Ninh Thọ năm 2020

Kết luận cuộc họp đánh giá kết quả làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết qủa xã Ninh Thọ tháng 4 năm 2020

Kết luận cuộc họp đánh giá kết quả làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết qủa xã Ninh Thọ tháng 4 năm 2020

Thông báo kết luận cuộc họp đánh gia kết quả làm việc của bộ phận làm việc tháng 3/2020

Thông báo kết luận cuộc họp đánh gia kết quả làm việc của bộ phận làm việc tháng 3/2020

Quyết định ban hành kế hoạch kiểm soát kế hoạch cải cách hành chính năm 2020

Quyết định ban hành kế hoạch kiểm soát kế hoạch cải cách hành chính năm 2020

Thông báo kết luận cuộc họp đánh giá kết quả làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tháng 01-02 năm 2020

Thông báo kết luận cuộc họp đánh giá kết quả làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tháng 01-02 năm 2020
Hệ thống một cửaĐánh giá CCHCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Eofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

10/23/2020 3:33:48 AM

^ Về đầu trang