Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Văn bản chỉ đạo CCHC

Thông báo kết luận cuộc họp đánh giá kết quả làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Ninh Thọ tháng 5 năm 2020

Thông báo kết luận cuộc họp đánh giá kết quả làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Ninh Thọ tháng 5 năm 2020

Kế hoạch nâng cao chỉ số CCHC và Chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của UBND xã Ninh Thọ năm 2020

Kế hoạch nâng cao chỉ số CCHC và Chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của UBND xã Ninh Thọ năm 2020

Kết luận cuộc họp đánh giá kết quả làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết qủa xã Ninh Thọ tháng 4 năm 2020

Kết luận cuộc họp đánh giá kết quả làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết qủa xã Ninh Thọ tháng 4 năm 2020

Thông báo kết luận cuộc họp đánh gia kết quả làm việc của bộ phận làm việc tháng 3/2020

Thông báo kết luận cuộc họp đánh gia kết quả làm việc của bộ phận làm việc tháng 3/2020

Quyết định ban hành kế hoạch kiểm soát kế hoạch cải cách hành chính năm 2020

Quyết định ban hành kế hoạch kiểm soát kế hoạch cải cách hành chính năm 2020

Thông báo kết luận cuộc họp đánh giá kết quả làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tháng 01-02 năm 2020

Thông báo kết luận cuộc họp đánh giá kết quả làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tháng 01-02 năm 2020

Kế hoạch kiểm soát Thủ tục hành chính năm 2019

Kế hoạch kiểm soát Thủ tục hành chính năm 2019

Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2019

Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2019

Báo cáo công tác CCHC quý I/2019

Báo cáo công tác CCHC quý I/2019

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2019

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2019
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

7/8/2020 2:19:51 PM

 
 
 
 
 
Thiết kế website     
 
 
^ Về đầu trang