Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Thủ tục hành chính

QUYẾT ĐỊNH SỐ 560/QĐ-UBND NGÀY 27/02/2019 CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC TTHC LĨNH VỰC VĂN HÓA VÀ THỂ THAO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

QUYẾT ĐỊNH SỐ 560/QĐ-UBND NGÀY 27/02/2019 CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC TTHC LĨNH VỰC VĂN HÓA VÀ THỂ THAO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

QUYẾT ĐỊNH SỐ 1740/QĐ-UBND NGÀY 05/6/2019 CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC TTHC LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

QUYẾT ĐỊNH SỐ 1740/QĐ-UBND NGÀY 05/6/2019 CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC TTHC LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

QUYẾT ĐỊNH SỐ 2620/QĐ-UBND NGÀY 13/8/2019 VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC HỘ TỊCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT UBND CẤP XÃ

QUYẾT ĐỊNH SỐ 2620/QĐ-UBND NGÀY 13/8/2019 VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC HỘ TỊCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT UBND CẤP XÃ

QUYẾT ĐỊNH SỐ 2449/QĐ-UBND NGÀY 30/7/2019 CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

QUYẾT ĐỊNH SỐ 2449/QĐ-UBND NGÀY 30/7/2019 CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

QUYẾT ĐỊNH SỐ 2542/QĐ-UBND NGÀY 06/8/2019 CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC TTHC BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

QUYẾT ĐỊNH SỐ 2542/QĐ-UBND NGÀY 06/8/2019 CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC TTHC BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

QUYẾT ĐỊNH SỐ 3185/QĐ-UBND NGÀY 15/10/2019 CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC TTHC LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND XÃ

QUYẾT ĐỊNH SỐ 3185/QĐ-UBND NGÀY 15/10/2019 CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC TTHC LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND XÃ

QUYẾT ĐỊNH SỐ 2194/QĐ-UBND NGÀY 01/7/2019 CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CẤP XÃ

QUYẾT ĐỊNH SỐ 2194/QĐ-UBND NGÀY 01/7/2019 CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CẤP XÃ

QUYẾT ĐỊNH SỐ 1947/QĐ-UBND NGÀY 17/6/2019 CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

QUYẾT ĐỊNH SỐ 1947/QĐ-UBND NGÀY 17/6/2019 CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

QUYẾT ĐỊNH SỐ 83/QĐ-UBND NGÀY 09/01/2019 CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIẢM NGHÈO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND XÃ

QUYẾT ĐỊNH SỐ 83/QĐ-UBND NGÀY 09/01/2019 CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIẢM NGHÈO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND XÃ

QUYẾT ĐỊNH SỐ 341/QĐ-UBND NGÀY 30/01/2019 CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CẤP XÃ

QUYẾT ĐỊNH SỐ 341/QĐ-UBND NGÀY 30/01/2019 CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CẤP XÃ
Hệ thống một cửaĐánh giá CCHCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Eofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

5/22/2022 6:04:14 PM

^ Về đầu trang