Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Quy hoạch, kế hoạch, chính sách thu gom, tái chế và xử lý chất thải, quản lý và khai thác tài nguyên

Kiểm tra, rà soát, đánh giá đối với các khu vực khoáng sản đã được cấp phép

Kiểm tra, rà soát, đánh giá đối với các khu vực khoáng sản đã được cấp phép

 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29-9-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản.

Khai thác cát trên sông ở xã Diên Đồng, huyện Diên Khánh. Ảnh minh họa.

Cụ thể, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Xây dựng, các cơ quan liên quan và UBND cấp huyện rà soát quy hoạch khoáng sản thuộc thẩm quyền đã phê duyệt của UBND tỉnh để xây dựng nội dung phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên trên địa bàn trong quy hoạch tỉnh; xác định khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình thăm dò, khai thác đối với các khu vực khoáng sản đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản, tập trung vào công tác bảo vệ môi trường trong khai thác, chế biến khoáng sản; kiên quyết dừng khai thác, đóng cửa mỏ, cải tạo, phục hồi môi trường đối với những khu vực khai thác không hiệu quả, gây ô nhiễm môi trường theo quy định của pháp luật; rà soát, kiểm tra công tác đóng cửa mỏ đối với các giấy phép khai thác khoáng sản đã hết hiệu lực theo quy định. Nâng cao chất lượng thẩm định của các hội đồng thẩm định (báo cáo thăm dò khoáng sản, báo cáo đánh giá tác động môi trường trong khai thác khoáng sản) thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh. Thực hiện công tác thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản đã khai thác, xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế; gửi giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh về Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định. Yêu cầu tổ chức, cá nhân đã được UBND tỉnh phê duyệt trữ lượng trong báo cáo thăm dò khoáng sản thực hiện trách nhiệm nộp lưu trữ địa chất tại Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam theo quy định; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh có biện pháp xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không thực hiện. Từng bước xây dựng hệ thống kiểm soát hoạt động khoáng sản bằng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyển đổi số của ngành, địa phương phù hợp với chỉ đạo của các bộ, ngành và Chính phủ.

UBND tỉnh cũng giao các sở, ban, ngành liên quan, UBND cấp huyện theo chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai có hiệu quả công tác quản lý khoáng sản trong phạm vi liên quan đến lĩnh vực ngành mình quản lý…

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Hệ thống một cửaĐánh giá CCHCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Eofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

5/30/2023 2:07:42 AM

^ Về đầu trang