Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

ISO

Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

Danh mục tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

Danh mục tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

Chính sách chất lượng

Chính sách chất lượng

Mực tiêu và kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2021

Mực tiêu và kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2021

Quyết định về việc kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 váo hoạt động quản lý nhà nước của xã Ninh Thọ

Quyết định về việc kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 váo hoạt động quản lý nhà nước của xã Ninh Thọ

QĐ Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

QĐ Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Kế hoạch về việc bảo vệ môi trường trên địa bàn xã Ninh Thọ năm 2020

Kế hoạch về việc bảo vệ môi trường trên địa bàn xã Ninh Thọ năm 2020

Kế hoạch về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất kỳ quy hoạch sử dụng đattá 2021-2030 và kế hoạc sử dụng đất năm 2021

Kế hoạch về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất kỳ quy hoạch sử dụng đattá 2021-2030 và kế hoạc sử dụng đất năm 2021

QĐ Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

QĐ Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
Hệ thống một cửaĐánh giá CCHCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Eofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

5/8/2021 8:55:53 AM

^ Về đầu trang