Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Đảng ủy

 

 

- Ông Phan Nhường 

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

- Ngày, tháng, năm sinh:   26/12/1968

- Quê quán:       Lạc Bình – Ninh Thọ - Ninh Hòa

- Nơi ở hiện tại: Lạc Bình – Ninh Thọ - Ninh Hòa

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn:       Đại học Kinh tế Luật

- Tin học:                                         A

- Ngoại ngữ:                             A Tiếng Anh  

- Lý luận chính trị:                     Trung cấp

- Ngày vào Đảng CSVN:          28/11/1998

- Địa chỉ cơ quan:     Lạc Bình – Ninh Thọ - Ninh Hòa

- Số điện thoại phòng làm việc:

Di động: 0988858121

- Địa chỉ thư điện tử:   pnhuong@khanhhoa.gov.vn

- Nhiệm vụ đảm nhiệm: Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã

 

- Ông Nguyễn Hữu Luận 

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

- Ngày, tháng, năm sinh:   28/10/1967

- Quê quán:       Lạc An – Ninh Thọ - Ninh Hòa

- Nơi ở hiện tại: Lạc An – Ninh Thọ - Ninh Hòa

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn:       Cử nhân chính trị học

- Tin học:                                         A

- Ngoại ngữ:                             B Tiếng Anh  

- Lý luận chính trị:                     Cao cấp

- Ngày vào Đảng CSVN:          25/9/1995

- Địa chỉ cơ quan:     Lạc Bình – Ninh Thọ - Ninh Hòa

- Số điện thoại phòng làm việc:

Di động: 0984363112

- Địa chỉ thư điện tử:   nhluan@khanhhoa.gov.vn

- Nhiệm vụ đảm nhiệm: Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBMTTQVN xã

 

- Ông Lê Văn Dũng 

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

- Ngày, tháng, năm sinh:   22/8/1985

- Quê quán:       Lạc Bình – Ninh Thọ - Ninh Hòa

- Nơi ở hiện tại: Lạc Bình – Ninh Thọ - Ninh Hòa

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn:       Trung cấp lý luận chính trị hành chính

- Tin học:                                         A

- Ngoại ngữ:                             B Tiếng Anh  

- Lý luận chính trị:                     Trung cấp

- Ngày vào Đảng CSVN:          25/01/2010

- Địa chỉ cơ quan:     Lạc Bình – Ninh Thọ - Ninh Hòa

- Số điện thoại phòng làm việc:

Di động: 0944449343

- Địa chỉ thư điện tử:      lvdung@khanhhoa.gov.vn

- Nhiệm vụ đảm nhiệm: Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã

 

DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

9/25/2020 3:33:56 AM

^ Về đầu trang