Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

BIỂU MẪU ỨNG CỬ HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Thông báo về việc phân công thành viên Ủy ban bầu cử

Thông báo về việc phân công thành viên Ủy ban bầu cử

Quyết định thành lập tiểu ban cơ sở vật chất về cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Quyết định thành lập tiểu ban cơ sở vật chất về cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Quyết định thành lập tiểu ban giải quyết khiếu nại

Quyết định thành lập tiểu ban giải quyết khiếu nại

Quyết định thành lập tiểu ban an ninh

Quyết định thành lập tiểu ban an ninh

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ những người ứng cử đại biểu HĐND xã Ninh Thọ

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ những người ứng cử đại biểu HĐND xã Ninh Thọ

Quyết định về việc thành lập tổ giúp việc ủy ban bầu cử

Quyết định về việc thành lập tổ giúp việc ủy ban bầu cử

Quyết định thành lập tiểu ban tuyên truyền về cuộc bầu cử

Quyết định thành lập tiểu ban tuyên truyền về cuộc bầu cử

Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Biểu mẫu ứng cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Biểu mẫu ứng cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Hệ thống một cửaĐánh giá CCHCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Eofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

2/28/2021 8:06:24 PM

^ Về đầu trang